Kriminalistik

Kriminalistik

Kriminalistik, çeviri anlamıyla iz bilimi olarak tanımlanabilir. Kriminalistik bilimi uyguladığı pozitif bilim metotlarıyla bir delil araştırması, delil elde etme ve değerlendirme sürecinde ortaya konan tekniklerin bütünü olarak ifade edilebilir.

Adli olaylarda soruşturma sürecinin etkili ve doğru bir şekilde ilerlemesi gerekir. “Soruşturma süreci; (1) Yetkili mercilerin olaydan haberdar olması, (2) İlk ekibin müdahalesi, olay yeri ve delillerin korunması,(3) Soruşturma görevlileri, (4) Olay yeri çalışmaları, (5) Delillerin laboratuvarda incelenmesi, (6) Yargı aşaması, olarak özetlenebilir.

error: İçerik Korumalıdır.