Adli Bilimler

Adli Bilimler

Adli Bilimler; tıp, hukuk ve diğer bilimlerin bir arada multidisipliner şekilde çalıştığı bir alandır. aAdli bilimin amacı, adli niteliği bulunan olaylarda olay yerindeki ya da kendisine sunulan verileri toplamak, değerlendirmek ve sonuçları hukukun kullanabileceği deliller olarak hukukun hizmetine sunmaktır. Dünyada Adli bilimler eğitiminde yaşanan yukarıda değinilen sıkıntılar 1900 yılların sonuna kadar devam etmiş ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde Adalet Bakanlığının 2004 yılında oluşturduğu “Education and Training in Forensic Science” raporu ile bu konuya bir aydınlanma getirilmiştir. Bu raporda belirtilen en önemli husus, “Adli Bilim” kelimelerinin bu bilim dalını tarif eden bir çatı olduğudur.

error: İçerik Korumalıdır.