Bir suçsuzun mahkum olması, bir suçlunun dışarda olmasından daha zararlıdır.

0 Görülen Ceza Davası Sayısı
Türkiye Geneli - Yıllık
0 Beraat Eden Sanık Sayısı

Çalışma Alanları

İnfaz Hukuku

İnfaz hukuku, ceza hukukunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Kriminalistik

Ceza uyuşmazlıklarında maddi gerçeğin bulunması için bilimsel metodların bilinmesi elzemdir.

Adli Tıp

Genelde Adli Bilimler özelde Adli Tıp günümüz ceza muhakemesi hukukunun en önemli ispat araçlarından biridir.

Bireysel Başvuru

Anayasa mahkemesine bireysel başvuru usulü olağan yasa yollarından oldukça farklıdır.

Av. Özgür Eraslan

eraslanozgur@istanbulbarosu.org.tr
error: İçerik Korumalıdır.